Kurs og utdanning

Fagbok i glassfaget

Materialet som forandret verden

Glass og Fasadeforeningen

Fagbok i glassfaget er utarbeidet med
støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Last ned boka som PDF

ISBN 978-82-691371-0-1
Utgitt av: Glass og Fasadeforeningen©
Ansvarlig redaktør: Bjørn Glenn Hansen
Prosjektledelse: Member Media/Harald Aase
Fagredaktører: Bjørn Glenn Hansen, Per Henning Graff og Hans Olav Meen Nilsen
Redaksjon/forfattere: Bjørn Glenn Hansen, Per Henning Graff, Arne S. Hansen og Hans Olav Meen Nilsen
Design: Member Media/Therese Myklebust
Publiseringsløsning: 07 Gruppen
Språkvask og oversetting til nynorsk: Totaltekst AS/Hilde Strømsnes
Innlesing av tekst: NSI Lydproduksjon AS
Filmopptak/redigering: Studio CB/Christian Berset, Memic Video
Foto: Studio CB/Christian Berset, Harald Aase, Adam Stirling, Otto von Münchow
Distribusjon og kopiering av innhold fra « Fagbok i glassfaget» uten avtale med utgiver, Glass og Fasadeforeningen, er i strid med åndsverkloven og ikke tillatt.
Vi takker Modum Glassindustri AS, Profilteam AS, Ås Glassmesterforretning, Galleri Graff, Riis Bilglass Askim, Vental AS for å stille lokaler og personale til disposisjon for oss under filmopptak.